Formulari de reserva


Centre: *
Adreça: *
Població: *
CP:
Contacte: *
Telèfon: *
Correu electrònic: *
Data preferida: Dia: Mes:
Data alternativa: Dia: Mes:
Hora:
Nombre d'alumnes:
Nombre de professors:
Curs:
Visita guiada:
Talla lítica:
Producció de foc:
Taller de cacera:
Taller d'art:
Manufactura de la pell:
Ornamentació:
Excavació arqueològica:
  EnviaCancel

(Els camps marcats amb * són obligatoris)

Nota: Aquest imprès de reserva no té validesa sense el full de confirmació. Es recomanda fer la petició amb un mínim de 15 dies d’antelació.