Cultura

Per assolir un desenvolupament del Pla de l'Estany en tots els camps (social, econòmic, territorial i mediambiental), i de manera sostenible, cal considerar la cultura com un factor central en la generació de qualitat de vida, benestar i cohesió social, identitat col·lectiva i atractivitat.

S'ha de treballar per desenvolupar un projecte que marqui els objectius i estableixi les bases i les línies estratègiques d’actuació del Consell per als propers anys en els àmbits de la cultura i la creativitat, considerant la seva relació amb les activitats turístiques i la gastronomia, l’educació i la promoció econòmica.

Les propostes, les bases i les línies d’actuació constituiran el punt de partida perquè el Consell Comarcal pugui treballar, a partir dels continguts acordats, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament cultural i promoure una interrelació més dinàmica entre els agents culturals del conjunt de la comarca.

Les activitats culturals creatives les podem estructurar en les tres grans àrees temàtiques següents:

- Turisme i patrimoni cultural i natural.

- Activitats, equipaments i serveis culturals.

- Governança, organització i comunicació de serveis culturals des de l’àmbit comarcal.

Objectius

1. Configurar el Pla de l'Estany com a laboratori d’innovació en polítiques i gestió cultural local de les àrees rurals de petita dimensió, per tal que esdevingui una comarca de referència en aquest àmbit.

2. Impulsar progressivament una estratègia d’intervenció cultural a escala comarcal, perquè s’enforteixi el sentiment de pertinença de la ciutadania al Pla de l'Estany i la seva imatge a l’exterior.

3. Situar les polítiques culturals en un lloc central del desenvolupament del Pla de l'Estany, que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones, conservar el territori i el paisatge, i promoure activitat econòmica basada en produccions pròpies i de qualitat.

 

Aquests són els objectius que el Consell Comarcal s’ha marcat implementar properament i amb els quals el Consell Comarcal avaluarà si la comarca respon amb interès per tal d’ampliar-los, si cal, i consolidar-los, si funcionen.

> Per a més informació poseu-vos en contacte a través de

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Tel: 972573550

 cultura@plaestany.cat