Programa Treball i Formació

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha contractat un total de 14 persones dintre del marc del programa de Treball i Formació, programa finançat des del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, amb l'objectiu de contractar persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, o bé, que siguin beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC). Regulat per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació i la Resolució TSF/2265/2018.

El detall de les persones contractades ha estat el següent:

Línia PANP: S'han contractat 5 persones amb un contracte de 6 mesos, i una persona amb un contracte de 12 mesos per desenvolupar feines de jardineria i manteniment. El requisit ha estat que fossin persones en atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional,  preferentment majors de 45 anys. 

Línia PRGC: S'han contractat un total de 5 persones amb un contracte de 6 mesos per tal de desenvolupar feines de jardineria i manteniment. El requisit ha estat que fossin persones en situació d'atur beneficiàries del programa de renda garantida de ciutadania.

Línia DONA: S'han contractat un total de 2 dones amb un contracte de 12 mesos per tal de desenvolupar feines d'auxiliars administratives i atenció al client en diversos departaments del Consell Comarcal.

Finalment, s'ha contractat a una persona per realitzar les funcions de coordinació durant 12 mesos, per tal que faci un seguiment i una supervisió del bon funcionament del programa.

L'Àrea de Promoció Econòmica és l'encarregada de gestionar aquest Programa que té com a objectiu millorar l'ocupació i facilitar la inserció laboral futura a partir de la combinar l'experiència professional amb una formació professional transversal.