03, de novembre 2016 13:03

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha engegat una campanya per millorar la recollida selectiva de residus als establiments comercials del Pla de l’Estany. Des d’avui i fins a mitjans de novembre, un educador ambiental recorrerà 200 establiments de la comarca – com ara botigues, restaurants, bars o discoteques – per comprovar com es reciclen els residus que generen aquests establiments i ajudar els seus responsables i empleats a resoldre tots els dubtes que tinguin sobre com separar de forma correcta els diferents materials.  Amb aquesta campanya, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany espera assolir tres objectius. Per una banda, augmentar la participació dels establiments comercials en la recollida porta a porta. Per l’altra, millorar la qualitat de les fraccions de residus recollides i, finalment, quantificar la generació de restes dels establiments comercials. Durant les visites, l’educador ambiental podrà comprovar si els establiments comercials reciclen correctament. A més, els oferirà un cubell, a aquells que no en tinguin cap, per facilitar-los el buidatge del vidre al contenidor així com un full informatiu per ajudar-los en el procés de reciclatge.

El president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, ha recordat que “sempre hem estat molt preocupats per fer el millor reciclatge possible i contaminar com menys millor. Amb aquesta campanya volem millorar la recollida selectiva de residus als establiments comercial.”

 

Les fases de la campanya

L’itinerari de l’educador ambiental arrenca avui després que en els últims dies s’hagi fet un seguiment de la ruta de recollida del paper i el cartó comercial per valorar la participació dels usuaris comercials en aquesta recollida.  El conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Antoni Ramon, ha explicat que la figura de l’educador ambiental no té una finalitat sancionadora sinó que l’objectiu és aconseguir la implicació dels establiments comercial. “Només farem una bona gestió dels residus quan involucrem als que generen aquests residus.”, ha explicat en Josep Antoni Ramon.

En la següent fase de la campanya, que tindrà lloc a finals de novembre, l’educador ambiental tornarà als establiments comercials per comprovar si s’ha millorat el servei de recollida selectiva des de la primera visita. En aquesta segona fase, s’entregarà un adhesiu d’establiment col·laborador a tots els negocis que participin correctament en la recollida selectiva. 

 

Recollida de dades

La campanya també permetrà obtenir dades relacionades amb la generació i gestió de residus dels grans productors de la comarca: dades actualitzades dels 200 grans productors; grau de participació dels comerços en les recollides comercials; identificació de les incidències; qualitat dels residus recollits; sistema de lliurament dels residus; comprovació de la generació de residus i informació genèrica sobre la recollida selectiva. La campanya de reforç de la recollida selectiva de residus als establiments comercials del Pla de l’Estany és possible gràcies als recursos econòmics que els sistemes integrats de gestió, ECOEMBES i ECOVIDRIO, posen a disposició dels ens locals per a la realització de campanyes de comunicació per fomentar la prevenció, la recollida selectiva i la gestió de residus.