Tràmits tributaris

PAGAMENTS PER INTERNET

Pagament d'impostos

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA - MANDAT SEPA   

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera. Els contribuents que tinguin domiciliat en una entitat financera el pagament dels seus tributs gaudiran d'un fraccionament en el pagament dels rebuts amb un import  igual o superior a 90 euros, sense interessos de demora, en un primer pagament del 60% durant la primera setmana de maig i del 40% restant la primera setmana d'octubre. La resta de tributs es carregaran, el 100%,  la primera setmana de maig. No obstant, els contribuents que ho sol·licitin podran autoritzar el pagament del 100% de tots els seus tributs la primera setmana de maig.

Per domiciliar els vostres rebuts heu de fer arribar la següent ordre de domiciliació bancària, un cop omplerta i signada, a les nostres oficines.

 

Ordre de domiciliació bancària de tributs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTÀNCIA GENÈRICA   

Per qualsevol altre tràmit, el podeu sol·licitar a través de l'instància genèrica.