Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor

L’Oficina d’Informació al Consumidor del Pla de l’Estany és un servei dirigit als consumidors i usuaris de la nostra comarca, on es fa l’assessorament sobre els drets i deures que com a consumidors tenim cada cop que adquirim un bé o contractem un servei, i les vies de què disposem per resoldre els possibles desacords que es puguin produir.

La Mediació de consum és un procediment voluntari, gratuït i confidencial en què les parts intenten arribar a una solució satisfactòria per totes dues mitjançant la intervenció d’una tercera persona, el mediador de consum.

L’Arbitratge de Consum és un procediment gratuït a través de la qual, empresa i consumidor accepten, de manera voluntària, que sigui un tribunal qui resolgui el conflicte.  Prèviament, les dues parts es  comprometen a complir el laude, que és la resolució que es dicta. 

 

Seguint les indicacions de la Generalitat, es demana als ciutadans que tota gestió que es pugui fer a distància (telèfon, correu electrònic i tràmit electrònic) no es faci de manera presencial.  L'adreça electrònica de l'Oficina de Consum a la qual cal dirigir les consultes és consum@plaestany.cat. El telèfon de contacte és 972 573 550 i el 972 583 258. Aprofitem per recordar que abans de poder tramitar la vostra reclamació cal que hàgiu reclamat prèviament a l'empresa i tenir el comprovant d'haver fet aquesta gestió (número de referència de la reclamació, correu electrònic, full oficial de reclamacions, etc).

Podeu presentar les vostres reclamacions via telemàtica al següent enllaç http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Per  més informació podeu consultar el següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/inici

 

OCIC del Pla de l’Estany

C/Catalunya Nº48  (Can Puig de la Bellacasa)

17820 Banyoles

Tel: 972583258

Fax: 972575012

C/e: consum@plaestany.cat

Plànol de situació

Horari d'atenció al públic:

Dilluns a divendres de les 9:00h a les 14:00h. Cal demanar cita prèvia.

 

Notícies

- Com presentar una reclamació?

- Canvis en la factura de la llum

- Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor a TV Banyoles

- Anunci OCIC