Projecte biogàs

Programa d’incentius a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs

S’obre la convocatòria d’ajuts a projectes singulars d’instal·lacions de biogàs dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu d’aquests ajuts és potenciar l’economia circular especialment al sector agrari i industrial revalorant la gestió dels biorresidus i alhora substituir el consum de gas d’origen fòssil incrementant l’ús d’energies renovables.

Les actuacions subvencionables són les següents:

  • Instal·lacions de producció de biogàs mitjançant digestió anaeròbica
  • Instal·lacions que a partir de biogàs per a producció de calor, generació d’energia elèctrica, cogeneració o producció de biometà
  • Instal·lacions per a tractament del digerit per a l’aprofitament agrícola

El termini per a presentació de sol·licituds és des del 12 de setembre fins el 14 d’octubre de 2022 (a les 14h).

Els beneficiaris/es als que va dirigit cada programa d'incentius son:

  • Programa d’incentius 1: està dirigit a los beneficiaris/es que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
  • Programa d’incentius 2: està dirigit a beneficiaris/es que no realitzin activitats econòmiques per la que ofereixin bens i/o serveis en el mercat, inclòs entre els mateixos, persones jurídiques públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea para ser entitats no generadores d'activitat econòmica.

Podeu consultar les bases reguladores aquí (Ordre TED/706/2022)

Podeu trobar la Convocatòria 2022 del programa d'incentius 1 aquí.

Podeu trobar la Convocatòria 2022 del programa d'incentius 2 aquí.

Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i en forma de subvenció a fons perdut. El pressupost inicial per aquesta ordre és de 150 M€. Aquestes sol·licituds seran trameses a través de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Podeu trobar més indicacions per a la tramitació de les sol·licituds a la web