Què entenem per residus comercials ?

Són els residus que generen les activitats comercials. No totes les activitats en generen la mateixa quantitat ni de la mateixa mena (no es generen els mateixos residus en una oficina que en una floristeria).

Els tipus de residus que generen el conjunt de les activitats comercials poden classificar-se així:

Què diu la nova normativa de residus?

Segons la normativa de residus catalana (*), els productors de residurs comercials tenen l'obligació de fer-se càrrec del cost de la seva gestió.

(*) DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 

 

Com ho farem més fàcil?

Perquè el compliment d'aquesta nova llei no suposi més feina i maldecaps, el Consell Comarcarl del Pla de l'Estany ha creat un servei de recollida de residus porta a porta. Si la teva activitat genera residus i no disposes d'un gestor autoritzat, el servei de recollida passarà periòdicament a recollir-te el paper, el cartró i la matèria orgànica que generis.

I amb la resta, què?

Amb el vidre i els envasos lleugers, tambè et serà ben fàcil. Només caldrà que, mitjançant una autorització, dipositis aquests residus en els respectius contenidors verd i groc situats ben a prop del teu negoci.

 Per a dipositar la matèria orgànica, et facilitarem un contenidor especial.

El paper i el cartró caldrà que l'emmagetzemis tu mateix fins el dia que passem a recollir-te'l.

 

 

 

 Fracció vidre: Pots de vidre sense tap- ampolles de vidre sense tap - gots de vidre- vidre trencat

Residus no inclosos: Bombetes - fluorescents - miralls i ceràmica - envasos de vidre de medicaments - vidres armats - taps d'envasos

 Fracció paper i cartró: Sobres de correspondència - publicitat impresa - fulls de paper - paper de regal - embalatges de paper i cartró -rotlles de cartró de paper de cuina i de paper higiènics - capses i caixes de cartró.

Residus no inclosos: Papers bruts: mocadors, tovallons ... - papers bruts d'oli - paper d'alumini - papers engomats: plastificats, encerats - grapes, clips , elements metàl·lics - brics

 Fracció envasos i embalatges: Garrafes d'aigua - ampolles d'aigua - ampolles renta vaixelles - boses de plàstic - brics de llet - brics de sucs naturals i altres begudes - llaunes d'alimens en conserva - llaunes de refrescs - tapes d'acer - tapes d'alumini - esprais de productes no tòxics - paper d'alumini - i tots aquells envasos amb el símbol del punt verd ( que no siguin envasos de vidre ni de cartró)

Residus no inclosos: Envasos de productes tòxics ( pintures, medicaments...)

 Fracció Orgànica: Restes de menjar, de fruita i verdura - ossos i restes de carn - espines i restes de peix - closques d'ou i de marisc - closques de fruites seques - marro de cafè - bosses d'infusions - taps de suro - paper de cuina brut - restes de plantes - serradures - excrements d'animals domèstics - llumins de fusta - palla

Residus no inclosos: Articles de pell - pols d'escombrar o aspirar - compreses - bolquers - cendres - burilles de tabac

 

Quin cost té aquest servei? 

El preu es calcula en funció del tipus i quantitat de residus que generis. A l'iniciar l'activitat has de presentar una declaració de residus on informis de la tipologia i quantitat de residus que generis que ens servirà per establir aquest barem. 

I si no contractem aquest servei ? 

Per tal d'acomplir la nova llei, els establiments que decideixin lliurement no adherir-se a aquest sistema, n'hauran de contractar obligatòriament un altre d'autoritzat.