Recollida de residu verd

La recollida de les restes de poda i jardineria es va iniciar l’any 2008 i es varen recollir 473 tones d’aquest residu.

L'any 2013 s’han recollit 926,60 tones de restes de poda i jardineria en contenidors al carrer cosa que representa un augment del 9,3% respecte l’any anterior.

Per a la recollida de les restes de poda i jardineria es disposa d’un camió bolquet equipat amb grua.

S’han repartit entre els ajuntaments de la comarca 63 contenidors metàl·lics, de mides que van dels 2 m3 fins als 4 m3, per a la recollida de les restes de poda i jardineria que es recullen amb una periodicitat setmanal a Banyoles i Porqueres i quinzenal a la resta de municipis on es presta el servei des del Consell Comarcal.

Recollida de residu verd

 

Fulletó informatiu

 TitolMida 
Cara fulletó campanya104,21 KBDescarrega
Dors fulletó campanya123,02 KBDescarrega