Domiciliació de taxes i preus públics

 

Descripció

Pagament de la taxes i preus públics a través d'una entitat financera.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona

Quan?

Durant tot l'any

Preu

Gratuït

Canals de tramitació

Per Internet a la seu electrònica si es disposa d'un certificat digitat (Afegir com a documents adjunts la sol·licitud i la resta de documentació necessària). Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Consell Comarcal, de dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h.

Formulari de domiciliació bancària

 

Afegeix contingut ...