ACTIVITATS EMPRESARIALS

El Centre Especial de Treball  El Puig  és un empresa que asegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat de la nostra comarca. Més de 20 anys d'experiència com a CET, ens avalen en el treball per a la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat .

Com  CET, la nostra prioritat és treballar per a la plena ocupabilitat de les persones amb discapacitat, a qui oferim una feina, la formació pràctica i els suports necessaris per desenvolupar les seves competències i afavorir el seu creixement personal i laboral.

Com a EMPRESA, oferim la prestació de serveis diversos, personalitzats i de qualitat als nostres clients, adaptant-nos a les seves necessitats

Equip humà:

El servei disposa d'un equip de professionals format per monitors/res, treballadora social, psicòleg, tècnica d'USAP i directora, per tal de poder atendre totes les necessitats dels treballadors. 

El nostre CET disposa de diferents àrees de producció:

  • Jardineria
  • Manipulats industrials
  • Neteja d'interiors
  • Serveis mediambientals

Els requisits d'accés al Centre Especial de Treball són:

  • Tenir reconegut pel CAD un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
  • Ser major de 18 anys.
  • Estar apuntat al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) com a demandant de feina.