Manipulats industrials en el nostre taller

La secció de manipulats industrials va iniciar l'activitat l'any 1998. Actualment hi treballen 20 operaris amb discapacitat, i 2 monitors/res.

Oferim un ampli ventall de serveis a empreses de diferents sectors:

  • Muntatge de components elèctrics i mecànics (muntatge de cablejats, muntatge de components per a bombes d’aigua, muntatge mecànic de peces per la indústria de l’automòbil...)
  • Envasat secundari de diversos productes alimentaris (encapsat de caramels, llaminadures, bombons). Ensacat d'anous. Disposem del corresponent registre sanitari per a la realització d’aquests treballs.
  • Envasat de productes de para farmàcia.
  • Retractilats de productes diversos.
  • Manipulats d’indústria paperera i arts gràfiques (realització d’expositors i catàlegs de productes, manipulació i envasats de productes diversos: paper, cartolina, paper adhesiu).
  • Ensobrats, mailings, confecció de catàlegs.
  • Controls de qualitat de productes del client.