Serveis de jardineria

L'àrea de jardinería és el primer servei laboral del centre, que es va posar en marxa al gener de 1998. 20 anys en el sector avalen la nostra feina tant en l'àmbit públic com en el privat. Actualment la plantilla està formada per 12 monitors/res i 22 operaris amb discapacitat.

Què oferim?

  • Segues de gespes i prats.
  • Desbrossaments de marges, parcel·les, boscos, camins.
  • Neteges de zones boscoses. Obertura i manteniment de franges forestals
  • Tractaments fitosanitaris.
  • Podes d’arbustives, tanques i arbrat.
  • Plantació de diverses espècies vegetals.
  • Instal·lació de gespes (artificials, tepes, sembra clàssica...)
  • Disseny i construcció de jardins i instal·lació de sistemes de reg automàtic.
  • Manteniments de temporada.