Cultura

Des d'aquesta àrea es coordinen les publicacions referides a la comarca, especialment la publicació del butlletí El Pla de l'Estany, amb periodicitat trimestral, que facilita informació de les actuacions més rellevants del Consell Comarcal així com d'altres qüestions referides als pobles de la comarca. Anualment es publica la memòria general de gestions del Consell Comarcal.

Es presta suport a les entitats culturals de la comarca i s'hi col.labora, tant en aspectes de consulta, com en la concessió d'ajudes econòmiques per a les activitats que duen a terme les associacions i les entitats ciutadanes.

La publicació de monografies amb temes específics de la comarca forma part del treball d'aquesta àrea.