Aprèn català

Per tal d'augmentar el coneixement del català entre la població adulta, el Servei Comarcal de Català organitza cursos presencials i a distància.

Durant l'any hi ha dues èpoques d'inscripció als cursos: setembre (per a cursos d'octubre a febrer) i gener (per a cursos de febrer a juny).

 • Cursos presencials
  L'oferta depèn de cada curs acadèmic, però en essència s'imparteixen cursos d'acolliment per a persones nouvingudes (cursos inicials i B1). L'alumnat que assisteix al 75% de les classes obté el certificat oficial vàlid per a l'emissió del certificat d'arrelament social.

 • Cursos semipresencials. Tutoria del Parla.cat
  S'ofereixen els mòduls que corresponen als nivells B i C (d'I1 a S3).

  L'alumnat treballa des de casa en l'entorn virtual del Parla.cat, però, a més, pot assistir a les dues o tres sessions presencials que s'organitzaran al llarg de cada període, i disposa de l'ajut d'un servei de tutories al Consell Comarcal de referència. Si presenta les activitats obligatòries (dintre d'un calendari fixat), té la possibilitat d'obtenir certificats homologats amb les mateixes condicions que l'alumnat dels cursos presencials, és a dir, per mitja de la nota de curs i un examen final.

 • Cursos a distància
  Només s'ofereixen els cursos de català corresponents al nivell C2 (anteriorment anomenat nivell D), que duren tot el curs (d'octubre a juny).

  L'alumnat treballa des de casa i disposa de l'ajut d'un servei de tutories al Consell Comarcal de referència. Si presenta uns exercicis de síntesi (dintre d'un calendari fixat), té la possibilitat d'obtenir certificats homologats amb les mateixes condicions que l'alumnat dels cursos presencials.

 • Exàmens oficials de Política Lingüística
  Al Servei de Català també us hi podeu adreçar per obtenir informació de les proves de la Direcció General de Política Lingüística: període d'inscripció, contingut dels exàmens, equivalències entre certificats, materials per preparar-se, etc.

Cursos de català a la comarca

Accedeix a l'oferta vigent de cursos de català a la comarca fent clic aquí