Projecte biogàs

Programa d’incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable

S’obre la convocatòria d’ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar la instal·lació i ampliació de xarxes de calor i fred basades en fonts d’energies renovables. Aquests sistemes que es basen en el transport de fluids tèrmics des dels centres de generació al punt de consum de calor o fred; tenen una gran eficiència energètica i son fàcilment integrables amb energies renovables de recursos locals (com la biomassa, geotèrmia,...).

Les actuacions subvencionables poden ser la implantació d’una nova xarxa de calor i fred que utilitzin exclusivament energies renovables o ampliació de xarxes existents; ja sigui per incorporació de nous equips de generació que utilitzin energies renovables, o ampliació de la xarxa de distribució en cas que les centrals de generació ja utilitzin energies renovables.

El termini per a presentació de sol·licituds és des del 26 de setembre fins el 28 d’octubre de 2022 (a les 14h). Aquestes sol·licituds seran trameses a través de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Els beneficiaris/es als que va dirigit cada programa d'incentius son:

  • Programa d’incentius 1: està dirigit a los beneficiaris/es que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
  • Programa d’incentius 2: està dirigit a beneficiaris/es que no realitzin activitats econòmiques per la que ofereixin bens i/o serveis en el mercat.

L’ajuda total per projecte està limitada a 15M€ i s’estableix una inversió mínima de 450.000 €.

Les bases reguladores es troben en aquest enllaç (Ordre TED/707/2022)

Aquí podeu trobar la Convocatòria 2022 al programa d'incentius 1.

Aquí podeu trobar la Convocatòria 2022 al programa d'incentius 2. 

Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i en forma de subvenció a fons perdut. El pressupost d’aquestes subvencions és de 100 M€. 

Podeu trobar més informació a la web.